Korona królów odcinek 36, 37, 38, 39 [Streszczenie + Zdjęcia]

36: Ciąża królowej jest już widoczna. Anna sprzeciwia się modlitwom odmawianym przez Egle. W wyniku konfliktu dwórki z Katarzyną Jadwiga wyrzuca ją z dworu. Rozgoryczona Egle w tajemnicy przed królową opuszcza zamek. Na Wawelu pojawia się krewna kanclerza, Machna. Elżbietka i Kundzia są nią zachwycone. Biskup Grot spotyka się z Nekandą – doradcą króla, który zaczyna donosić o planach Kazimierza. Pobity Pełka jest przetrzymywany w lochu na czeskim zamku.

37: Anna ma wyrzuty sumienia z powodu nagłego zniknięcia Egle. Kazimierz wysyła gońców na poszukiwania dwórki, czym wzbudza gniew Jadwigi. Rozczarowana matka postanawia wyjechać do Sącza, zostawiając na dworze Katarzynę. Pełka jest torturowany przez czeskich strażników. Przebywa w lochu z Litwinem Butrym, któremu pomaga uciec i prosi go o wezwanie ratunku.

38: Kazimierz podejmuje decyzję o przedłużeniu rozejmu z zakonem i poszukuje kolejnych sojuszników. Jest zauroczony Machną, która stara się go uwieść. Anna z powodu przedłużającej się nieobecności Egle swoją złość wyładowuje na nowej dwórce i Katarzynie. Oskarża przyjaciółkę Jadwigi o knucie intryg. Tymczasem Egle spotyka w karczmie kucharkę litewską, Gabiję, która postanawia towarzyszyć jej w podróży na Litwę.

39: Król domyśla się, że Nekanda donosi biskupowi Grotowi o jego planach. Anna dostrzega, że Kazimierz coraz więcej uwagi poświęca Machnie, co prowadzi do sprzeczki. Niewierny mąż spędza noc w komnacie dwórki. Na Wawelu pojawia się Giovanni, który ma nauczyć tańca dzieci królewskiej pary. Butrym napada na Egle i Gabiję. Kobiety bronią się i odnajdują przy nim krzyżyk Cudki.