Korona królów odcinek 40, 41, 42, 43 [Streszczenie + Zdjęcia]

40: Nieoczekiwana wizyta Aldony w komnacie króla ma straszliwe konsekwencje dla wszystkich. Król żałuje tego, co się wydarzyło. Egle i Gabija przyprowadzają związanego napastnika na zamek. Okazuje się, że ma on coś ważnego do przekazania. Kucharka litewska oddaje Cudce krzyżyk należący do Pełki. Dziewczyna jest zrozpaczona na myśl, że już nie zobaczy ojca żywego.

41: Stan zdrowia królowej nagle się pogarsza. Na Wawel przybywa tajemniczy mnich, który przywiózł dla Anny lecznicze zioła z Tyńca. Butrym zostaje poddany torturom. Do komnaty Ligęzy zakrada się postać w kapturze. Podczaszy ma poważne kłopoty.

42: Anna cudem unika śmierci. Ligęza odkrywa, kto spiskuje przeciwko niemu i zaczyna się bronić. Cudka dowiaduje się, gdzie przetrzymywany jest jej ojciec. Robi wszystko, aby go uratować. Machna musi ponieść konsekwencje swojego zachowania.

43: Kazimierz wysyła papieżowi list ze skargą na biskupa Grota. Nasila się konflikt między władcą a duchownym. Kucharka litewska w dowód uznania zostaje ochmistrzynią na dworze. Niemierza wyrusza w tajemnicy uwolnić Pełkę z niewoli. Anna odkrywa smutną prawdę.